Użytkownik:
Hasło:
Remember me?
Zapomniałeś hasła?

Najważniejsze elementy GAPdynamics

  • Raporty w czasie rzeczywistym – nie musisz już czekać na koniec miesiąca - GAPdynamics jest codziennie aktualizowany
  • Zdolność filtrowania według pytań, placówek i stron
  • Eksport danych do Excela lub formatu html
  • Raport Przeglądowy jest teraz narzędziem do nawigacji, a także pełni funkcję raportu zbiorczego. Łącza dynamiczne prowadzą użytkownika do coraz bardziej pogłębionej analizy każdego wyniku.
  • The GAPtrends tool allows detailed investigation and comparison of trends over time.
  • GAPbusting osiągający sukcesy może zostać zidentyfikowany i nagrodzony przez kierownictwo wszystkich szczebli, na żywo.
  • Użytkownicy mogą przystosowywać raport Mistrzów, tak, aby móc sortować wszelkie wyniki, zmieniać kolejność sortowania oraz wybierać między rankingiem według osiągnięć lub uzyskanych postępów.

Zapraszamy do GAPdynamics - nowy skuteczny GBW

Skuteczny nawet w formatach statycznych i PDF, pakiet poprawy wydajności GBW przoduje w dynamicznym środowisku internetowym. Interaktywne, działające w czasie rzeczywistym środowisko internetowe umożliwia GPAbusterowi korzystanie ze skutecznych, dynamicznych funkcji.

Raporty nie są już w niezmiennej postaci - parametry kluczowe mogą być modyfikowane według potrzeb użytkownika. Wszystkie raporty są osadzone w kontekście, z hyperlinkami umożliwiającymi użytkownikom na szybkie sięgnięcie do innych odnośnych informacji. Narzędzia do drążenia danych pozwalają na dokładne zbadanie spraw nieprzewidzianych.
Twoja nazwa użytkownika i hasło są kluczami do znacznie ulepszonego systemu GAPdynamics. Wprowadź dane na lewej stronie ekranu. Obszerny, kontekstowy przewodnik użytkownika poprowadzi Cię poprzez system.